Menu Close

Sortiment (denne siden er under utvikling)

For å ha tilgang på så ferskt frø som mulig har vi vårt eget plantefelt som vi samler frø fra. Som ellers i naturen kan spireevnen på frø variere noe fra år til år avhengig av sommerklima og været i blomstringsperioden til den aktuelle planten. I spesielle tilfeller kan det vise seg å gå ut over tilbudet av enkelte sorter. Ved samarbeid med andre produsenter og leverandører gjør vi det vi kan for å ikke komme i den situasjonen.

  • Vi arbeider også med sporeformering av bregner som vil komme på lista etterhvert.

ACHILLEA MILLEFOLIUM  (vanlig ryllik)

ACHILLEA PTARMICA (nyseryllik)

ALLIUM VINEALE  (strandløk)

AMMOPHILA ARENARIA  (marehalm)

ANTHYLLIS VULNERARIA  (rundbelg)

ANGELICA ARCHANGELICA  (kvann)

ARGENTINA ANSERINA  (gåsemure)

ARMERIA MARITIMA  (fjørekoll/strandnellik)

CALAMAGROSTIS ARUNDINACEA (snerprørkvein)

CALTHA PALUSTRIS  (soleihov/bekkeblom)

CALLUNA VULGARIS  (røsslyng)

CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  (blåklokke)

CAREX ROSTRATA  (flaskestarr)

CENTAUREA JACEA  (engknoppurt)

COCHLEARIA OFFICINALIS  (skjørbuksurt)

COMARUM palustre  (myrhatt)

FESTUCA OVINA  (sauesvingel)

FESTUCA RUBRA  (rødsvingel)

FILIPENDULA ULMARIA  (mjødurt)

GALIUM BOREALE  (hvitmaure)

GERANIUM SANGUINEUM  (blodstorkenebb)

GERANIUM SYLVATICUM  (skogstorkenebb)

HYLOTELEPHIUM MAXIMUM  (smørbukk)

HYPERICUM PERFORATUM  (prikkperikum)

IRIS PSEUDACORUS  (sverdiris)

JASIONE MONTANA  (blåmunke, – toårig)

KNAUTIA ARVENSIS  (rødknapp)

LEUCANTHEMUM VULGARE  (prestekrage)

LEYMUS ARENARIUS  (strandrug)

LINARIA PURPUREA  (torskemunn, – ettårig)

LOTUS CORNICULATUS  (tiriltunge)

LYCHNIS VISCARIA /VISCARIA VULGARIS  (tjæreblom)

LYCHNIS FLOS-CUCULI  (hanekam)

LYTHRUM SALICARIA  (strandkattehale)

MENYANTHES TRIFOLIATA  (bukkeblad)

PILOSELLA OFFICINALIS  (hårsveve)

PHALARIS ARUNDINACEA  (strandrøyr)

PLANTAGO LANCEOLATA  (smalkjempe)

PLANTAGO MARITIMA  (strandkjempe)

PRIMULA VULGARIS  (ku-sommer)

RHINANTHUS MINOR  (småengkall)

RHODIOLA ROSEA  (rosenrot)

SANGUISORBA OFFICINALE  (blodtopp)

SOLIDAGO VIRGAUREA  (gullris)

SILENE DIOICA (rød jonsokblom)

SILENE UNIFLORA /S. MARITIMA  (strandsmelle)

SILENE VULGARIS  (engsmelle)

SUCCISA PRATENSE  (blåknapp)

TANACETUM VULGARE  (reinfann)

TRIFOLIUM PRATENSE (rødkløver)

TRIFOLIUM ARVENSE  (harekløver, – ettårig)

TRIPOLIUM PANNONICUM  (strandstjerne)

TROLLIUS EUROPAEUS (engballblomst)

VERBASCUM NIGRUM  (mørk-kongslys)