Menu Close

Showing all 15 results

 • Strandnellik eller fjærekoll (Armeria maritima) er en flerårig plante i fjærekollslekten. Den blir 10-25 cm høy, har en rosett av små rosa-røde eller rosenrøde blomster hver med fem kronblad, og en slank stilk med blader kun i en stråleform på bakken.

  Blomsterstanden er velduftende og er 15-30 mm bred og trillrund. Stengelen er rett oppreist, grønn og slank.  Strandnellik blomstrer i mai-september.

 • Placeholder

  blåmunke, – toårig

  Holder seg vedlike på plantestedet ved at den får så seg. Blå blomster som kan forveksles med blåknapp men bladverket på blåmunke skiller seg ut fra blåknapp ved at de er smalere. Blåmunke blomstrer også tidligere på sesongen enn blåknapp. 10-20cm høyde, blomstring i juni-juli.

 • hårsveve

  Krypende dekkplante med gule blomster i juni-juli på ca 10-25 cm høye stengler. Danner utløpere. Bladverk filtaktig hårete på undersiden. Trives best på solrike steder i tørr og mager jord, gjerne i bakker, veikanter og grusplasser.

 • Placeholder

  smalkjempe

  Vokser på steder med mager jord f.eks veikanter, gårdsplasser, i strandeng m.m. Lansettforma blad i en rosett. Blomstrer med hvite støvbærere i juni-juli.

 • strandkjempe

  Ligner vanlig groblad i selve blomsten men har smale blad. 10-20 cm høy og med gule støvbærere i blomsten. Vokser i strandsoner med høyt mineralinnhold i jorda. Kan tåle peroder med tørke.

 • sisselrot

  Liten bregne med god dekkevene. Tåler lange perioder med tørke og kan etablere seg på de mest utrolige steder hvis det bare er god drenering. Finnes ofte der de vokser over berg eller steingjerder i full sol. 10-20 cm høye. 

 • småengkall

  Ettårig plante som ofte finnes i strandeng sammen med andre typiske strandengplanter. 10- 25 cm høy med mørk stengel og gule blomster i juni. God pollenplante.

 • rosenrot

  Vokser på tørre steder, over berg og i mager jord både til fjells og langs kysten. Gule blomster på 10-25 cm høye stengler i juni-juli.  Må ikke forveksles med Hylotelephium maximum. 

 • Placeholder

  ullvier

  Karakteristisk med bladverket som kan virke som dekket med hår eller “ull”. Det hårete bladverket gir fin prydverdi når det får planten til å se grå-hvit ut på avstand. Liker seg best på solrike, tørre steder i litt mager jord.

 • strandsmelle

  Trives best langs kysten f.eks i strandeng som har jord med høyt mineralinnhold men som samtidig ikke tørker for lett ut. Planten kan bli > 15 cm høy høy og den har ofte en liggende vekstform. Små grå-grønne blad og hvite blomster fra juni til august.

 • Placeholder

  engsmelle

  Engsmelle vokser i tørr eng, langs veikanter, bakker, gammel setervoll opptil 1200m.o.h., og langs strender. Kan også vokse på næringsrik kulturjord f.eks langs åker og beitekanter. Hvite blomster i juni – august og planten blir ca 50 cm høy.

 • Placeholder

  gullris

  Gullris vokser i de fleste deler av Norge. Trives i forskjellig jord og under forskjellige forhold både langs kysten og til fjells. Ofte å se langs veikanter og tørre bakker men kan også trives i kulturjord. Høyden kan variere en del etter hvilke forhold den har, eller ved genetisk variasjon. Den er vanligvis mellom ca 30 cm og 60 cm, men kan bli både høyere og lavere. Frøspredning gjør at den kan danne solide bestander der den trives.

 • Placeholder

  reinfann

  Det er vanlig å se reinfann langs veikanter og på steder med mager jord, selv om den også kan dukke opp i nærheten av kulturjord. Danner flate skjermer med gule blomsterknapper, bladverket er fin-fliket og planten har en karakteristisk “krysantemum-lukt”. Høyde fra 50 til 80 cm og blomstring når sommeren er på hell i august-september.

 • Placeholder

  harekløver, – ettårig

  Denne ettårige planten kan likevel holde seg på samme sted over flere år ved at den selvsår seg. 10-40 cm høy med grå-rosa, lodne blomster. Vanlig på tørre varme steder i sør- og øst-Norge, f.eks i solskråninger, lune åpninger i berg m.m.

 • Placeholder

  mørk-kongslys

  Krever godt drenert grus- og humusblandet jord, gjerne kalkrik jord men klarer seg også godt ned mot pH 6. Høyden kan variere noe fra ca 50 cm til 90 cm. Blomstrer godt fra juni til august/september. Mørk-kongslys er en god pollenplante for bier, humler og andre  insekter.