Menu Close

Showing all 7 results

 • sverdiris

  Sverdiris har et allsidig bruksområde men vil ikke trives på tørre steder. Kan stå fuktig, i vann eller i vanlig hagejord. Gule blomster på 80-120 cm lange stengler midtsommer.

 • Lythrum salicaria er en flerårig art i slekten kattehale. Den kan bli 60 – 140 cm høy, og har karakteristiske lansettformede blader og tette aks av purpurrøde til mørk-rosa blomster langs den øverste delen av den firkantede stengelen. Blomsterakset har mindre blomster øverst enn nederst. (Wikipedia)

 • Placeholder

  bukkeblad

  Menyanthes vokser langs bekker, sump og myrdrag og kan i perioder stå i vann. Bredtvoksende med hvite blomster i juni-juli, 15-30 cm høy.

 • Placeholder

  strandrøyr

  Kraftigvoksende gras som kan trives på en fuktig vokseplass men klarer seg også i vanlig jord.  Graset har en god økologisk funksjon men på grunn av den kraftige veksten bør det plantes der det er naturlige begrensninger.

 • blodtopp

  Sanguisorba finnes i strandsonen enkelte steder i Norge, i jord som ikke tørker for lett ut. Dekorativt sagtakket bladverk som holder seg friskt hele sesongen. Blomstrer med blodrøde blomster-topper i juni-juli, 30-80 cm høye.

 • blåknapp

  Succisa trives best i noe fuktig strandeng. Danner tette blad-rosetter med blå blomsterknapper. Ca 5-30 cm blomsterstengler. Blomstrer i august. Er vanlig langs kysten av Norge nord til Troms´grense, men ikke like vanlig å se i innlandet.

 • Engballblom trives i fuktig eng og i myrlent skogbunn med stabil fuktighet og sur til nøytral jord. Kan stå delvis skyggefullt. Blomstring fra ca slutten av mai og framover 2-3 uker avhengig av temperatur. Har en vegetativ vekstperiode etter avblomstring og visner deretter ned på ettersommeren. Hardfør over store deler av Norge.