Menu Close

Silene vulgaris

engsmelle

Engsmelle vokser i tørr eng, langs veikanter, bakker, gammel setervoll opptil 1200m.o.h., og langs strender. Kan også vokse på næringsrik kulturjord f.eks langs åker og beitekanter. Hvite blomster i juni – august og planten blir ca 50 cm høy.

Category: