Menu Close

Rhinanthus minor

småengkall

Ettårig plante som ofte finnes i strandeng sammen med andre typiske strandengplanter. 10- 25 cm høy med mørk stengel og gule blomster i juni. God pollenplante.

Category: