Menu Close

Myrica gale

pors

Vokser på fuktige steder i næringsfattig jord, på myrer og skogkanter i sur jord. Nitrogenfikserende jordknoller som gjør at den overlever på næringsfattig jord. Sterkt aromatisk bladverk som har vært brukt som innsekt-fordrivende.

Category: