Menu Close

Geranium sanguineum

blodstorkenebb

Utbredt langs kysten i store deler av sør-Norge, gjerne i jordsmonn med pH > 6,5. Danner tette tuer med rosa-purpur blomster fra midten av juni til august. 

Category: