Menu Close

Festuca gigantea

kjempesvingel

Danner aks på en drøy meter over mørk grønne grastuer på ca en halv meter. Finnes i skogåpninger. langs bekker og veier. Sprer seg ved at snerpen på frøet hekter seg til klær eller pelsen på dyr, som seinere faller av.

Category: