Menu Close

Festuca altissima

skogsvingel

Vokser i tuer som blir ca 50 cm og danner ca 1 meter høye hengende aks som magler snerp. Trives i humusholdig skogsjord i bakker, løvskog og steinurer.

Category: