Menu Close

Campanula rotundifolia

blåklokke

Naturlig plante i tørr blomstereng. Trives naturlig sammen med f.eks. ryllik, tiriltunge og prestekrager men med innslag av forskjellige grastyper. Grasvekstene sørger for å holde vekstvilkårene mer stabile med hensyn til fuktighet både i tørre og fuktige perioder. Blåklokke trives godt på et tørt eller godt drenert voksested med mager jord og full sol. I jord med høy fuktighet og mye humus kan blåklokkene gå ut.

Category: