Menu Close

Aquilegia vulgaris

akeleie

Akeleie kan være et fint innslag i eng med villblomster. Tåler også delvis skygge. Sprer seg selv ved frø og kan danne kolonier med blå blomster i mai-juni. Trives best i humusholdig kalkholdig jord men klarer seg også godt i pH under nøytralt.

Category: