Menu Close

Anthyllis vulneraria

rundbelg

Vokser best i “strandeng” i jord med høyt mineralinnhold som gir god drenering. 10-20 cm høy, bredtvoksende med gule erteblomstlignende blomster i juni-juli. Bladverk fliket, fint håret.

Category: