Menu Close

Ammophila arenaria

marehalm

Trives best i full sol og i løs sandjord, gjerne der det også er noe sandflukt. Ved store innslag av humus på plantestedet kan det oppstå plager med sopp og rust i bladverket og plantene svekkes.

Category: