Menu Close

Praktisk info

Bruksområde:

Bruksområdene for naturplanter/villfloraplanter kan være i forbindelse med re-vegetering ved veianlegg eller å gjenetablere bestander i områder som er skadet etter utbygging, flom eller annet.

BREEAM-prosjekter (https://byggalliansen.no/sertifisering/breeam/ ).
Flere og flere norske bygg oppføres som et prosjekt under miljøklassifiserings-systemet BREEAM.
For å oppnå mest mulig poeng på uteanlegget i dette systemet må plantene være produsert fra norske frøkilder eller norsk formeringsmateriale.

Fanen “Produktark”

Her kan du finne produktark for de forskjellige plantene.
For å laste ned som pdf, trykker du på “Last ned pdf”-knappen under den enkelte plantesort. Disse legges så til i en “handlekurv”. Når du har valgt alle ønskede sorter, velger du “View cart” og så “Proceed to checkout”. Der vil du se hvilke produktark du har valgt, og du kan så trykke “Place order”. Det er ingen kostnader forbundet med dette.

Etter du har trykket på “Place order” får du opp nedlastingslinker til alle produktarkene du har valgt.

SORTIMENT:

ACHILLEA MILLEFOLIUM  (vanlig ryllik)

ACHILLEA PTARMICA  (nyseryllik)

ALLIUM VINEALE  (strandløk)

AMMOPHILA ARENARIA  (marehalm)

ANTHYLLIS VULNERARIA  (rundbelg)

ANGELICA ARCHANGELICA  (kvann)

AQUILEGIA VULGARIS (akeleie)

ARGENTINA ANSERINA  (gåseblom)

ARMERIA MARITIMA  (fjørekoll/strandnellik)

BRACHYPODIUM SYLVATICUM (lundgrønnaks)

CALAMAGROSTIS ARUNDINACEA (snerprørkvein)

CALTHA PALUSTRIS  (soleihov/bekkeblom)

CALLUNA VULGARIS  (røsslyng)

CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  (blåklokke)

CAREX ROSTRATA  (flaskestarr)

CENTAUREA JACEA  (engknoppurt)

COCHLEARIA OFFICINALIS  (skjørbuksurt)

COMARUM VULGARIS  (myrhatt)

EMPETRUM NIGRUM (krekling)

ERICA CINEREA (purpurlyng)

FESTUCA ALTISSIMA (skogsvingel)

FESTUCA GIGANTEA (kjempesvingel)

FESTUCA OVINA  (sauesvingel)

FESTUCA RUBRA  (rødsvingel)

FILIPENDULA ULMARIA  (mjødurt)

GALIUM BOREALE  (hvitmaure)

GERANIUM SANGUINEUM  (blodstorkenebb)

GERANIUM SYLVATICUM  (skogstorkenebb)

HYLOTELEPHIUM MAXIMUM  (smørbukk)

HYPERICUM PERFORATUM  (prikkperikum)

IRIS PSEUDACORUS  (sverdiris)

JASIONE MONTANA  (blåmunke, – toårig)

KNAUTIA ARVENSIS  (rødknapp)

LEUCANTHEMUM VULGARE  (prestekrage)

LEYMUS ARENARIUS  (strandrug)

LINARIA PURPUREA  (purpurtorskemunn)

LOTUS CORNICULATUS  (tiriltunge)

LYCHNIS VISCARIA /VISCARIA VULGARIS  (tjæreblom)

LYCHNIS FLOS-CUCULI  (hanekam)

LYTHRUM SALICARIA  (strandkattehale)

MENYANTHES TRIFOLIATA  (bukkeblad)

MYRICA GALE (pors)

PILOSELLA OFFICINALIS  (hårsveve)

PHALARIS ARUNDINACEA  (strandrøyr)

PLANTAGO LANCEOLATA  (smalkjempe)

PLANTAGO MARITIMA  (strandkjempe)

POLYPODIUM VULGARE (sisselrot)

PRIMULA VULGARIS  (ku-sommer)

RHINANTHUS MINOR  (småengkall)

RHODIOLA ROSEA  (rosenrot)

SALIX LANATA (ullvier)

SALIX REPENS (krypvier)

SANGUISORBA OFFICINALE  (blodtopp)

SOLIDAGO VIRGAUREA  (gullris)

SILENE DIOICA (rød jonsokblom)

SILENE UNIFLORA /S. MARITIMA  (strandsmelle)

SILENE VULGARIS  (engsmelle)

SUCCISA PRATENSE  (blåknapp)

TANACETUM VULGARE  (reinfann)

TRIFOLIUM PRATENSE (rødkløver)

TRIFOLIUM ARVENSE  (harekløver, – ettårig)

TRIPOLIUM PANNONICUM  (strandstjerne)

TROLLIUS EUROPAEUS (engballblom)

VERBASCUM NIGRUM  (mørk-kongslys)

  • vi arbeider også med sporeformering av bregner som vil komme på lista etterhvert.

Hva, hvor og hvordan?

Plantene produseres på bestilling til hvert prosjekt. Dette betyr at det blir i svært liten grad produsert for lager eller for tilfeldig etterspørsel.

Det vil være byggherres ansvar at jordforhold på plantestedet er tilpasset plantenes krav til trivsel.

Det produseres ikke planter som er listet som sterkt truet, fredet eller rødlistet. I spesielle tilfeller kan slike sorter lages i mindre mengder men da etter tillatelse og instruksjoner fra Fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Planteslag med en vekst eller utvikling som kan bli et problem eller ugras-aktige, frarådes med tanke på framtidig vedlikehold. Eksempler på dette kan være Vicia ssp. -vikkeslekta, Epilobium angustifolium – geitrams, Aegopodium podagraria – skvallerkål, Urtica – nestle, noen Salix arter – selje, og andre med stor frøproduksjon.

Som medlem av staudegruppa i Norsk Gartnerforbund har vi i en overgang samarbeid med andre produsenter i Norge (se NGF staudegruppe på http://stauder.net ) om å skaffe frø fra forskjellige kilder og vi vil i noen tilfeller kunne samarbeide om produksjon til bestemte prosjekter.