Menu Close

BREGNER

De vanligste bregne-slagene som etterspørs i anlegg med norske naturplanter er Athyrium filix-femina (skogburkne), Dryopteris filix-mas (ormetelg), Polypodium vulgare (sisselrot) og Matteuccia struthiopteris (strutseving), men også flere forekommer. Vi har to mulige formeringsmåter av bregner, – sporeformering eller deling/rotbiter. Den raskeste produksjonsformen er ved deling og rotbiter men dette krever store felt av formeringsplanter, noe som kan legge begrensinger på antall. Ved bestillinger av større antall må vi bruke sporeformering. Denne formeringsmåten tar noe lengre tid og vi må bruke mer enn én sesong for å få fram salgsplanter.

For å kunne forberede en levering av bregner vil det derfor være avgjørende at det opprettes en uforpliktende kontakt allerede ved planlegging. Dette for at vi skal ha en mulighet til å kunne bekrefte en levering seinere.