Menu Close

Planter for å stimulere insektlivet:

En sammensetting av norske villfloraplanter og gode sorter av kulturplanter vil gi ekstra gode betingelser for bier, humler, sommerfugler og forskjellige andre nytteinnsekter.  Det finnes forskjellige planter med blomstring til forskjellige tider som sikrer innsektene tilgang av pollen gjennom sommersesongen. Dette kan bety at villflora-plantene får enda bedre frøsetting for langvarig etablering på plantestedet. Vi setter gjerne sammen forslag til slike kolleksjoner for de som ønsker.