Menu Close

Planter for å stimulere insektlivet:

En sammensetting av norske villfloraplanter og gode sorter av kulturplanter vil gi ekstra gode betingelser for bier, humler, sommerfugler og forskjellige andre nytteinnsekter. Mange villfloraplanter har sin hovedblomstring midt i vekstsesongen. På ettersommer og tidlig høst avtar utvalget av ville blomstrende planter. For å opprettholde et godt innsektliv utover høsten kan innslag av gode pollensorter av kulturplanter i et plantefelt, bidra til en forlenget høsting av pollen og nektar før vinteren.