Menu Close

Planter for å stimulere insektlivet

En sammensetting av norske villfloraplanter og gode sorter av kulturplanter vil gi ekstra gode betingelser for bier, humler, sommerfugler og forskjellige andre nytteinnsekter. Mange villfloraplanter har sin hovedblomstring midt i vekstsesongen. På ettersommer og tidlig høst avtar utvalget av ville blomstrende planter. For å opprettholde et godt innsektliv utover høsten kan innslag av gode pollensorter av kulturplanter i et plantefelt, bidra til en forlenget høsting av pollen og nektar før vinteren.