Menu Close

Norske planter

De siste års økende etterspørsel etter naturplanter gjør at Klingsheim Planteskole A/S er i gang med produksjon av norske naturplanter beregnet på leveringer til anlegg lokalt og nasjonalt.

Vi bygger opp vårt eget felt med planter hentet fra regionen som vi skal høste frø og stiklinger fra i årene framover. Vi har også kontakt med leverandør av frø for leveringer til andre regioner.

God kontakt med planleggere og byggherre fra tidlig i prosjektet vil gi de beste forutsetningene for et optimalt resultat.

Vi produserer kun planter fra norske herkomster.


«Villflorastauder skal være fra bestander som forekommer naturlig viltvoksende i Norge»

Norsk Standard for planteskolevarer (NS-4400:2018)